Informace o stavbě domu, bydlení a zahrádce. Spousta nápadů, návrhů a inspirací.

Postup, jak na podlahu z OSB desek

Obecně lze říci, že OSB desek se nevyrábí pouze jeden druh. Dělí se zejména podle způsobu použití s ohledem na vlhkost prostředí, ve kterém mají být použity.

 

Nabídka desek je od velmi okrajově nabízených OSB/2 pro suché prostředí, přes nejčastěji používané OSB/3 do mírně vlhkého prostředí, až po OSB/4 do vlhkého prostředí.

Mimo různé tloušťky desek (8 až 25 mm) se vyrábí OSB desky s rovnou hranou nebo typu pero/drážka. OSB desky s kolmou rovnou hranou se nejčastěji používají na celoplošné bednění, opláštění příček, dočasné zacelení stavebních otvorů apod. OSB desky s perodrážkou je samozřejmě možné použít i na zmíněné účely, díky přesnosti spojů jsou však přímo ideální především do podlahových konstrukcí. A právě o tvorbě podlah z OSB desek pojednává následující článek.

OSB desky na podlahu

Podlaha z OSB desekOSB desky jsou vhodným materiálem do podlahových konstrukcí, zejména pak při rekonstrukcích, protože jejich použití je snadné, rychlé, bezpečné, s vyloučením mokrých procesů a za rozumnou cenu. Podlahové konstrukce z OSB desek se provádí buď s celoplošným podepřením jako plovoucí podlahy nebo na nosný rošt, třeba dřevěné trámy stropu.

Skladba plovoucí podlahy z OSB desek

Pakliže se rozhodnete pro plovoucí podlahu, tzn. že například na vyrovnaný betonový strop se položí kročejová izolace, zabraňující přenosu hluku do nosné konstrukce stropu, a na ni se kladou OSB desky s perodrážkou ve dvou vrstvách, kde druhá vrstva je položena osově kolmo k první vrstvě tak, aby se spáry křížily, tzv. na vazbu. Každá z těchto vrstev by měla být provedena z desek tloušťky alespoň 15 mm a musí být mezi sebou navzájem prošroubované nebo celoplošně slepené. Pokud se rozhodnete pro šroubovanou variantu, doporučujeme vložit mezi jednotlivé vrstvy desek separační vrstvu zabraňující skřípání podlahy, např. Mirelon tloušťky 2 -3 mm. Zmíněné plošné slepení obou vrstev podlahy nejenže ještě více zpevní celou skladbu, ale zároveň zabrání i minimálnímu pohybu desek a tím i případnému vrzání.

Podlaha s nosným roštem

V případě podpěry podlahy nosným roštem, měli byste počítat s tím, že OSB desky první vrstvy na nosném roštu, například stropních trámech, by měly mít styčnou spáru na těchto trámech, aby „nevisely ve vzduchu“. Druhá vrstva se opět provede v osově kolmém směru a opět se vrstvy mohou k sobě lepit nebo šroubovat s vložením separace zabraňující skřípání. Návrh tloušťky desek je dán předpokládaným zatížením v místnosti, ale doporučuje se pokud je osová vzdálenost do 625 mm, mohou se použít desky tloušťky 18 mm, v opačném případě desky větší tloušťky. Rozhodnutí by ovšem mělo být provedeno na základě doporučení statika.

Tvoříme-li zmíněnou podlahu v patře, je potřeba zabránit vzniku kročejového hluku. Na první záklop (ten je pevně přišroubován k trámům či roštu) položíme kročejovou izolaci, např. Isover T-p nebo Rockwool Steprock HD v tloušťce cca 20-40 mm a na tuto kročejovou izolaci pokládáme zmíněnou vazbu dvou vrstev OSB desek. Vatu ani finální vazbu nekotvíme, je položena tzv. plovoucím způsobem, je však potřeba u stěn dodržet dilataci.

Podlahy z OSB desek

Podlaha z OSB desek

Na co by jste si měli dát dobrý pozor při použití OSB desek na podlahu?

Obecně platí nutnost dodržování dilatačních spár po obvodu místnosti, kvůli rozpínání dřeva vlivem vlhkostních a teplotních změn prostředí. Tato spára mezi deskami a zdí musí být nejméně 10-15 mm. Použijete-li na konstrukci podlahy desky s rovnými hranami, tzn. ne perodrážku, je nutné mezi každou deskou v dané vrstvě nechat dilatační spáru 3 mm. Je také potřeba mít na paměti, že OSB desky by měly být uskladněny v dané místnosti cca 48 hodin před montáží, aby se přizpůsobily teplotním a vlhkostním poměrům daného prostředí.
Pro realizaci podlah se používají dvě vrstvy OSB desek, jelikož při výrobních tloušťkách 12 až 25 mm by jedna deska nevyhověla na požadavek únosnosti a značně by se prohýbala. Při spojení dvou vrstev se docílí větší tloušťky konstrukce a tudíž i větší tuhosti a únosnosti.

Spojovací prostředky by neměly být rezavějící, tzn. pozinkované nebo nerezové a při jejich použití by měla být dodržena tato pravidla:
OSB desky

  • Délka šroubů musí být alespoň 2,5 násobek tloušťky připevňované OSB desky, ale ne kratší než 50 mm při průměru 4,2 mm.
  • Po obvodu desky by rozestupy mezi vruty neměly být větší než 150 mm a nesmějí být provedeny blíže k okraji desky než 7 násobek průměru vrutu.
  • Vzdálenost vrutů v ploše desky nesmí být větší než 300 mm.

 

 

 

 

No Comments Yet

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Directory Wizard powered by www.polldirectory.net